PRAGUE

Nybygg brannstasjon for Midt-Telemark brann- og redningstjeneste. Prosjektet inkluderer rehabilitering og ominnredning av verneverdig bygning  til kontor, kurslokaler og garderober for brannvesenet, og er bygd sammen med ny vognhall.

 

Sted:                                      Ulefoss
Byggeår:                                2019
Areal:                                    669 m2 (inkl. eksisterende bygning)
Byggherre:                           Nome kommune og Brennebu AS