PRAGUE

Utvidelse og ombygging av Bø sjukeheim, samt nye omsorgsboliger tilknyttet anlegget. Totalt 76 nye sjukeheimsplasser, dagsenter og 16 omsorgsleiligheter.

 

Sted: Bø i Telemark
Byggeår: 2015
Areal: ca. 10 000 m2; 7 000 m2 sjukeheim og 3 000 m2 omsorgsbustader.
Byggherre: Bø kommune