PRAGUE
SIDEN 2010

Kontoret

Norsjø Arkitekter AS ble etablert 01.07.2010. Norsjø Arkitekter er en sammenslåing av tidligere Lokale Arkitekter AS og sivilarkitektene Gunnhild Volden og Tor Helge Storkaas. Foretaket består av tre erfarne sivilarkitekter og en sivilingeniør med base på Gvarv i Telemark. Våre medarbeidere har bred erfaring innenfor de fleste områder innen arkitektfaget, men kjerneområdet i de seneste år har vært innenfor helse-, skole- og barnehagebygg.

MILJØFORHOLD

Miljø og ENØK

I et byggeprosjekt er det avgjørende at det tas stilling til miljøforhold tidlig i prosessen og samtidig krever miljøriktig prosjektering god flerfaglig samhandling. Som arkitekt og prosjekteringsleder er det nødvendig å ha oversikt over miljøhensyn innenfor alle fagområder. Norsjø Arkitekter har derfor sterkt fokus på kompetanseutvikling innenfor bærekraftig prosjektering. Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle og forbedre rutiner slik at miljøkrav blir gjennomført og sikret i alle prosjekt.

Norsjø Arkiteker har vært sertifisert miljøfyrtårnbedrift siden 2013.

TEGNEVERKTØY

DAK

Vi bruker ArchiCAD som tegneverktøy. Programmet har innebygget automatikk for konvertering til dwg format som underlag for konsulentene og pdf til utbygger og andre. ArchiCAD er et 3D-basert tegneprogram der det er kjapt å lage perspektiver og animasjoner for å vise interiør og eksteriør når som helst i planleggingsprosessen. Focus Anbud benyttes for utarbeiding av anbudsdokumenter etter NS 3420.

KVALITETSSYSTEM

MAKS

Norsjø Arkitekter AS benytter Arkitektbedriftenes kvalitetssystem ”Modell for Arkitektkontorets Kvalitetssystem” (MAKS ). MAKS er et prosessorientert kvalitetssystem som primært er rettet inn mot å ivareta det enkelte arkitektkontorets forpliktelser i forhold til lover og forskrifter knyttet til byggesaker. Kvalitetssystemet ligger på sentral server hos Arkitektbedriftene. For å fange opp endringer i lover og forskrifter er kvalitetssystemet i kontinuerlig revisjon, og vil dermed til enhver tid være oppdatert ifht. gjeldende krav.

Sentralt godkjent
SØK

For alle typer tiltak

Tiltaksklasse 2
PRO

Arkitektur

Tiltaksklasse 3
PRO

Brannkonsept

Tiltaksklasse 1
PRO

Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 1
PRO

Bygningsfysikk

Tiltaksklasse 2
KTRL

Våtrom (i boliger)

Tiltaksklasse 1
KTRL
Miljøfyrtårn